CONTACT

Address

อาคารปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวบ้านราชมงคลชมคลื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 35/9 ซอบหัวถนน 23 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

TEL. 032-655260